• Veselības ministrijas tīmekļvietnē

Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm: https://www.vm.gov.lv/lv/rekomendacijas-socialas-aprupes-iestadem

Jautājumi/atbildes par sejas maskām  https://www.vm.gov.lv/lv/jautajumiatbildes-par-sejas-maskam

  • Veselības inspekcijas tīmekļvietnē

Sociālās aprūpes centru skrīninga rezultāti: https://www.vi.gov.lv/lv/socialo-aprupes-centru-skrininga-rezultati

  • Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem: https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes

Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes  un sociālās rehabilitācijas institūcijām: https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas

  • Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē

Dežūrārsti ārpus ģimenes ārsta darba laika: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika