Ministru kabineta 2020.gada 27.oktobra sēdē ir apstiprināts informatīvais ziņojums "Par "Eiropas Sociālā fonda plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā" pārvaldību un īstenošanu Latvijā"