Saeima 2021. gada 16. decembrī pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuri nosaka, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālo objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:

  • darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies viņa vainas dēļ;
  • darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālais objekts netiek aprēķināts par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets visā Latvijas teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju.

Detalizēta informācija par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.