Politikas mērķi:

  • Sekmēt sabiedrības uzticēšanos sociālajiem darbiniekiem, stiprināt sociālā darba lomu un noteikt profesionālās robežas dažādās nozarēs
  • Veicināt, ka sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomā strādā profesionāli speciālisti pietiekamā skaitā

Politikas rezultāts:

  • Palielinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits līdz 90% no kopējā pašvaldības sociālajā dienestā reģistrēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaita

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam