Atbilstoši Invaliditātes likumam valsts pienākums ir nodrošināt surdotulka pakalpojumus cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti.

Kārtību, kādā cilvēki ar dzirdes invaliditāti saņem surdotulka pakalpojumus, un to saturu nosaka:

  • Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumi Nr. 250 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”;
  • Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem".

Surdotulka pakalpojumus administrē Latvijas Nedzirdīgo savienība.

Pakalpojuma mērķis - veicināt klienta profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības pakalpojumu iegūšanu, iekļaušanos sabiedrībā, pieejamību vajadzīgajai informācijai un pakalpojumiem, nodrošinot surdotulka pakalpojumu saziņai ar citām fiziskām un juridiskām personām atbilstoši klienta uztveres un komunikācijas spējām.

Pakalpojuma ilgums
Cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām tiek nodrošināts līdz 120 stundām gadā.
Cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti vai izglītojamo grupā nodrošina surdotulka pakalpojumu līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs.

Pakalpojumu grozi
Surdotulka pakalpojums cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības pakalpojumu iegūšanai. Viena surdotulka izmaksas 2015. gadā ir 9,61 eiro stundā (2014. gadā – 7,34 eiro).
Surdotulka pakalpojums cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti saskarsmes nodrošināšanai ar citām juridiskām un fiziskām personām. Viena surdotulka izmaksas ir 8,77 eiro stundā (2014. gadā – 7,34 eiro).