Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā izmantot bezmaksas piemērotu pretendentu atlases pakalpojumus. NVA darbinieki veic pretendentu atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma. Tāpat NVA organizē darba devēju un darba meklētāju tikšanos klātienē vai tiešsaistē. Tikšanās laikā darba devējiem ir iespēja prezentēt savu uzņēmumu, informēt par aktuālajām vakancēm un prasībām pretendentiem, kā arī atbildēt uz darba meklētājus interesējošiem jautājumiem par darba piedāvājumu. NVA piedāvā darba devējiem nodarbināt mērķa grupas bezdarbniekus subsidētās nodarbinātības pasākumos, līdzfinansējot darba algas un sedzot citus izdevumus. Vairāk informācijas skatīt NVA mājas lapā.

Bezdarbnieku apmācība uzņēmumos 

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu darba devēji var profesionāli sagatavot un apmācīt sev noteiktās profesijās nepieciešamos speciālistus. 

Darba devējam ir iespējas:

  • NVA lūgt nodrošināt bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām;
  • izvēlēties darbiniekus no izglītības programmu apguvušajiem bezdarbniekiem;
  • slēgt līgumu ar NVA par bezdarbnieku apmācību sev nepieciešamā specialitātē;
  • komplektējot apmācību grupu, izvēlēties apmācāmos bezdarbniekus.

Saskaņā ar noslēgto līgumu par bezdarbnieku apmācību, darba devējam ir pienākums:

  • piedāvāt izglītības iestādei prakses vietas apmācāmajiem bezdarbniekiem;
  • pieņemt bezdarbnieku darbā pēc apmācību pabeigšanas un nodarbināt viņu attiecīgajā profesijā vismaz trīs mēnešus.

Bezdarbnieku apmācību darba devējam nepieciešamajās specialitātēs apmaksā NVA.

Papildu informāciju par bezdarbnieku apmācību uzņēmumu vajadzībām var iegūt NVA mājas lapā.