ESF-SI-2024-LTU-01 (18.04.2024.)

Inovatīvas pieejas ilgstošā bezdarba novēršanai
Skatīt vairāk

ESF-2024-SOC-IMP (27.03.2024.)

Darbības, lai attīstītu ietekmes vērtēšanas pakalpojumus sociālās ietekmes investīciju tirgus dalībniekiem
Skatīt vairāk

ESF-2024-EURES-TMS (19.03.2024.)

EURES MĒRĶORIENTĒTA MOBILITĀTES SHĒMA
Skatīt vairāk

ESF-SI-2024-UA-01 (24.01.2024.)

Inovatīvas pieejas, lai mazinātu sociālās sekas, ko izraisījis Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ES valstīs
Skatīt vairāk

ESF-2023-HOMELESS (14.09.2023.)

Inovatīvas pieejas, lai mazinātu sociālās sekas, ko izraisījis Krievijas karš pret Ukrainu ES valstīs
Skatīt vairāk