ESF-2022-EURES-TMS-01

Programma Eiropas Sociālais fonds Pluss (ESF+)
Atbalsta veids ESF+ projektu dotācija
Publicēts 16.11.2022.
Statuss Atvērts
Saite uz publikāciju Finansēšanas un konkursu portāls
Iesniegšanas termiņš 15.02.2023. plkst. 17:00 (Briseles laiks)
Visi projektu konkursi tiek publicēti Finansējuma un konkursu vietnē (Funding & tenders website).
2022. gadā plānoto EaSI projektu konkursu saraksts
Nr.
Nosaukums
Indikatīvais
finansējums
Konkursa
datums
Iesniegšanas
datums
Statuss
ESF-2022-SOC-FIN
Darījumu izmaksas sociālo finanšu
starpnieku atbalstam
4 000 000
06.04.2022.
14.06.2022.
Saņemti 16
pieteikumi
ESF-2022-NCP
Papildu valsts kontaktpunkti
1 000 000
21.04.2022.
29.09.2022.
Saņemti 7
pieteikumi
ESF-2022-SOC-INNOV
Sociālā inovācija godīgai zaļai un digitālai pārejai
10 000 000
03.05.2022.
02.08.2022.
Saņemti 102
pieteikumi
Ierobežots konkurss
Ikgadējās darbības dotācijas ES līmeņa sociālo NVO tīklu atbalstam
13 200 000
21.04.2022.
23.06.2022.
Saņemti 20
pieteikumi
Ierobežots konkurss
Atbalsta tīkli, kas aktīvi darbojas sociālo uzņēmumu finansēšanas/mikrofinansēšanas atbalsta jomā
2 100 000
21.04.2022.
23.06.2022.
Saņemti 5 pieteikumi
ESF-2022-EURES-TMS
EURES mērķtiecīgas mobilitātes shēmas
12 000 000
16.11.2022.
15.02.2023.
Publicēts