Labklājības ministrijas vizuālās identitātes lietošana jāsaskaņo ar Labklājības ministriju.
Valsts pārvaldes iestāžu vienotās identitātes lietošanu nosaka "Valsts pārvaldes iestāžu vienota identitāte. Grafiskais standarts".

attels

Vizuālās identitātes pamatelementi ir:

  • Latvijas valsts ģerbonis
  • fonts
  • krāsa