Labklājības ministrijas kompetencē esošās starptautiskās organizācijas, kurās Latvija ir dalībvalsts:

Starptautiskās organizācijas nosaukums

Iestāšanās datums

Piezīmes

Starptautiskā Darba organizācija (International Labour Organization, ILO)

Latvija iestājās 1921. gadā, savu dalību atjaunoja 1991. gadā

Dalību nodrošina Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

Eiropas Rehabilitācijas platforma (European Platform for Rehabilitation, EPR) 

 

Latvija iestājās 2015. gadā

Dalību nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Starptautiskā Darba inspekciju asociācija (International association of labour inspection, IALI)

 

Latvija iestājās 1994. gadā

Dalību nodrošina Valsts darba inspekcija

Starptautiskā Sociālās drošības asociācija (International Social Security Association, ISSA)

 

Latvija iestājās 1997. gadā

Dalību nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Baltijas jūras valstu padome (The Council of the Baltic Sea States), Ekspertu grupa sadarbībai riska grupas bērnu jautājumos

 

Latvija iestājās 2001. gadā

Dalību nodrošina Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departaments

Pasaules nodarbinātības dienestu asociācijas (World Association of Public Employment Services)

 

Latvija iestājās 2021. gadā

Dalību nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra