Labklājības ministrijas sagatavotajā ziņojumā apskatīta sieviešu un vīriešu situācija Latvijā tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, lēmumu pieņemšana, nabadzība, darba samaksa, veselība u.c.

ANO Starptautiskā Darba organizācija sadarbībā ar ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas organizāciju (UN Women) nākusi klajā ar ziņojumu „Sieviešu globālās nodarbinātības tendences". Ziņojumā secināts, ka sievietes visā pasaulē turpina saskarties ar šķēršļiem profesionālajā jomā, kas ne vien traucē apzināt viņu ekonomisko potenciālu, bet arī nacionālā līmenī kavē ekonomisko izaugsmi un labklājību. Vērojama izteikta dzimumu segregācija pa nozarēm, pie tam sievietes caurmērā strādā tādās nozarēs un profesijās, kur ir relatīvi zema darba samaksa.