Jaunietis vēršas pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, ja jaunietis atradies audžuģimenē vai aizbildnībā.                      

Jaunietis vēršas institūcijā*, ja atradies sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas instutūcijā (bērnu namā).

Pabalsta veidi:

Pabalsta veidi:

  • Ģimenes valsts pabalsts 25 eiro mēnesī, ja turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav laulājies līdz 20 gadu vecumam
  • Apgādnieka zaudējuma pensija, kuras minimālais apmērs 188 eiro mēnesī, ja mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, līdz 24 gadu vecumam

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, ja jaunietis turpina mācības, līdz 24 gadu vecumam

Uzturlīdzekļus 129 eiro mēnesī, ja turpina mācīties Latvijas Republikā, nav laulājies, līdz 21 gada vecumam

Sociālā stipendija "Studētgods", ja studē 1. un/vai 2. kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās