Saskaņā ar 2023. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā”, Labklājības ministrija ir atbildīga par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas”  (regula 2021/1060 9.pants)  koordināciju (ieviešanas uzraudzību).