Pētījumi rāda, ka vardarbība pret sievietēm ģimenē Latvijā ir aktuāla problēma. Eiropas Savienības dalībvalstīs fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji piedzīvojušas 22% sieviešu. Latvijā fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā piedzīvojušas 32% sieviešu.

Vardarbība ģimenē ir komplicēta parādība, kuras risināšanai var būt nepieciešama dažādu iestāžu speciālistu aktīva iesaistīšanās. Bieži vien valsts un pašvaldību iestādes neuzzina par pirmo vardarbības gadījumu, un to redzeslokā nonāk „aizlaistie gadījumi”, kur vardarbība ir turpinājusies gadiem ilgi. Tie prasa kompleksu un ilgstošu intervenci, un tajos gadījumos novērst atkārtotu vardarbību ir sarežģītāk. Tādēļ dažādām institūcijām savlaicīgi un saskaņoti reaģējot uz pirmo vardarbības gadījumu, var efektīvāk novērst vardarbības atkārtošanos un tādejādi ilgtermiņā ietaupīt institūciju un speciālistu resursus.

Apzinoties problēmas aktualitāti Latvijā, 2017.-2018.gadā Labklājības ministrija īstenoja Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētos projektus: projektu „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” sadarbībā ar Valsts policiju un biedrību „Centrs MARTA”, kā arī asociētajiem partneriem - Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju) un  projektu “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm "Vardarbībai patīk klusums" sadarbībā ar biedrībām “Skalbes” un “Streetbasket”, kā arī asociētajiem partneriem – Izglītības un zinātnes ministriju un Juridiskās palīdzības administrāciju. Projektu ietvaros īstenotas dažādas aktivitātes, kā arī izstrādāti un ir pieejami dažādi materiāli gan vardarbībā cietušajiem, viņu līdzcilvēkiem un iesaistītajiem speciālistiem.

 

Plašāka informācija par palīdzības iespējām mājaslapā: www.cietusajiem.lv