• Senioru lietu padome

Lai nodrošinātu efektīvu sabiedrisko organizāciju un valsts pārvaldes institūciju sadarbību pensionāru problēmu identifikācijā, izvērtēšanā un to risinājumu piedāvājumu izstrādē, 2013.gadā tika izveidota Senioru lietu padome.

Senioru lietu padomes sastāvā ir iekļauti pārstāvji no senioru organizācijām (biedrība “Latvijas Pensionāru Federācija”, biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”, biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība”), Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Pēc nepieciešamības uz konkrētu jautājumu skatīšanu tiek piesaistīti atsevišķu ministriju un valsts pārvaldes iestāžu darbinieki, kā arī ārējie eksperti ekonomikas, iekļaušanas, nodarbinātības, pensiju politikas un demogrāfijas jautājumos.

Senioru lietu padomes sēdes:

Senioru lietu padomes sēdes:

Senioru lietu padomes sēdes:

Senioru lietu padomes sēdes: