Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām 28. panta prasībām un 2014. gada 25. septembra "Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma" 5. panta (2) daļas 3. punktu, Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde 2015.gadā izstrādāja un ikgadēji atjauno Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" vadības un kontroles sistēmas aprakstu.
Vadības un kontroles sistēmas apraksts izstrādāts, lai nodrošinātu vienotu pieeju un izpratni kārtībai, kādā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde un sadarbības iestāde nodrošina Fonda ieviešanu un uzraudzību.