Valsts izmaksā bērna kopšanas pabalstu, ko ir tiesības saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods.

Bērna kopšanas pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem – māte vai tēvs.

* pabalstu nepiešķir par bērnu, par kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts.

Pabalsta apmērs:

  1. par 1 bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 eiro;
  2. par 1 bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam – 42,69 eiro.
  3. par bērniem vecumā līdz 1,5 gadam, piemaksa pie pabalsta par dvīņu vai vairāku, vienās dzemdībās dzimušu, bērnu kopšanu - 171 eiro mēnesī par otro un katru nākamo bērnu.
  4. par bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem, piemaksa pie pabalsta par dvīņu vai vairāku, vienās dzemdībās dzimušu, bērnu kopšanu – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

No 2014. gada 1.oktobra par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Pieprasot bērna kopšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

  • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
  • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
  • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu.

Detalizētāka informācija