Personām ar invaliditāti ir pieejams aktīvais nodarbinātības pasākums "Pasākums noteiktām personu grupām". Papildu informāciju par iespējām bezdarbniekiem ar invaliditāti iesaistīties NVA organizētajos pasākumos iespējams noskaidrot tuvākajā NVA filiālē, kā arī NVA mājas lapā.