Kāpēc nepieciešamas izmaiņas

Ģimenei, kur aug bērns ar smagu invaliditāti, sava dzīve jāpārkārto, lai rūpētos un sniegtu nepieciešamo atbalstu. Viens no vecākiem bieži ir spiests pamest darbu. Savukārt pašam bērnam nereti ir maz iespēju mēģināt mācīties iekļauties sabiedrībā.

2020. gadā kopā Latvijā bija 8395 bērni ar invaliditāti.

 


Kas tiks darīts

attēls

Ģimenēm ir pieejams atelpas brīža pakalpojums – 30 diennaktis gadā, kad par bērnu pilnībā un bez maksas parūpējas speciālisti. Atelpas brīdi var izmantot ģimenes, kuru bērns ir līdz 17 gadus (ieskaitot) vecs un kuram ir piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana. Bērniem pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta pašaprūpe, speciālistu konsultācijas, ēdināšana četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.

attēls

Ikvienam bērnam līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam, kuram piešķirta invaliditāte, ir iespēja saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - piemēram, psihologa, logopēda un citu speciālistu pakalpojumus, reitterapiju, konsultācijas. Katra bērna vajadzības tiek īpaši izvērtētas, tās ir ietvertas individuālās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānā un atbilstoši tam izvēlēti nepieciešamie pakalpojumi. Arī  vecāki var saņemt dažādus sociālas rehabilitācijas pakalpojumus, kas var būt ietverti bērna individuālā atbalsta plānā. Lai pakalpojumus saņemtu, vecākiem jāpiesakās savas deklarētās pašvaldības sociālajā dienestā.

attēls

Ikvienai ģimenei, kam ir bērni ar invaliditāti un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana, un kuru vecāki mācās vai strādā, ir pieejams aprūpes pakalpojums, kura laikā tiek nodrošināta bērna aprūpe un uzraudzība, spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) vecāki aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 200 stundām mēnesī ā. No tām ne vairāk kā 40 stundas ir paredzētas vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet pārējās  stundas ir tiesības pieprasīt tad, ja vecāks strādā, mācās, piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos vai apmeklē dienas aprūpes centru. Savukārt bērniem vecumā no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) šis pats pakalpojums pieejams līdz 80 stundām mēnesī, kad likumiskais pārstāvis (vecāks) pats var izvēlēties, kā un kādam mērķim šīs stundas izmantot.

attēls

Dienas aprūpes centra pakalpojums visiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (līdz 17 gadiem ieskaitot). Apmeklējuma skaits vai stundas , kā arī kompensācijas apmērs nav ierobežots. Dienas aprūpes centrā bērnam ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināta uzraudzība un individuāls atbalsts, tādējādi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes varēs turpināt savas darba gaitas vai ikdienas lietu kārtošanu.