Ikvienam ir iespēja iepazīties ar paziņojumiem par līdzdalības iespējām, politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu projektiem un to anotācijām un līdz norādītajam datumam iesūtīt savu viedokli norādītajai kontaktpersonai: https://tapportals.mk.gov.lv/