Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Sociālā fonda atbalstu nodarbinātībai un mobilitātei

Eiropas Komisija no 2019. gada 14. oktobra līdz 2020. gada 6. janvārim rīko sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Sociālā fonda atbalstu nodarbinātībai un mobilitātei ar mērķi noskaidrot viedokli par ES veiktajām darbībām, lai veicinātu kvalitatīvu nodarbinātību un sekmētu darbinieku mobilitāti. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai apzinātu, kā pilnveidot atbalstu, lai tas būtu efektīvāks un mērķtiecīgāks.

Sabiedriskajā apspriešanās aicināti piedalīties iedzīvotāji un dažādas organizācijas. Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā var šajā adresē: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Sociālā fonda atbalsta sociālajai iekļaušanai izvērtējumu

Eiropas Komisija no 2019. gada 26. septembra līdz 19.decembrim rīko sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Sociālā fonda atbalstu sociālajai iekļaušanai, lai apzinātu viedokli par Eiropas Savienības kopš 2014. gada veiktajām darbībām, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un cīnītos pret nabadzību un visa veida diskrimināciju.

Sabiedriskajā apspriešanās aicināti piedalīties iedzīvotāji un dažādas organizācijas. Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā var šajā adresē: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv#why-we-are-consulting