Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 

Ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti, valsts piešķir piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta.

Piemaksas apmērs ir 106,72 eiro mēnesī.

To piešķir, līdz bērns sasniedz 18 gadu vecumu.