Cilvēkiem, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanā, vai viņu ģimenēm, valsts piešķir īpašu sociālo pabalstu.

Šo pabalstu var saņemt:

  • ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks (ČAES invalīds), sākot ar invaliditātes noteikšanas dienu, ja invaliditāte ir saistīta ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
  • mirušā ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimene, sākot ar ČAES dalībnieka nāves dienu, ja viņa nāves cēlonis ir saistīts ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. 

Pabalsta apmērs no 2024. gada 1. janvāra ir 137 eiro mēnesī.

ČAES dalībnieka nāves gadījumā mirušā ģimene, neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita, var saņemt vienu pabalstu mēnesī.

Par ČAES dalībnieka ģimenes locekļiem uzskatāmi viņa bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (līdz 24 gadiem, ja viņi mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādēs dienas nodaļā), kā arī laulātais, vecāki un mazbērni, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.