Par 2020. gada kampaņu “Tētis var” tēva lomas stiprināšanai

Latvijā rūpes par bērniem pamatā aizvien tiek uzskatītas par sievietes atbildību, ko veicinājušas dažādas tradīcijas. Taču uzskati mainās un arvien vairāk ģimenes rūpēs un bērnu audzināšanā iesaistās arī tēvi. Tēva loma un iesaiste bērnu audzināšanā ir tikpat nozīmīga kā mammas. Kā rāda 2020.gada augustā veiktās socioloģiskjās aptaujas dati, arī iedzīvotāji atzīst, ka tēvam ir neatņemama un nozīmīga loma bērna personības veidošanās procesā, jo īpaši būtisku iespaidu atstājot uz tādiem veselīgas personības veidošanās aspektiem kā drošības sajūta (85%), dažādu dzīves prasmju attīstība (81%), bērna uzvedība (80%) un pašapziņa (80%) . Tikai saņemot un pieredzot emocijas kopā gan ar mammu, gan ar tēti, bērni izaug par nobriedušām un pašapzinīgām personībām. 

Lai stiprinātu tēva lomu sabiedrībā un bērna dzīvē, kā arī veicinātu sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz sieviešu un vīriešu atbildību sadalījumu ģimenē, vienlaikus mazinot arī stereotipus par šķirtajiem un vientuļajiem tēviem, Labklājības ministrija uzsāk komunikācijas kampaņu #tētisvar.

Kampaņas pamatā ir trīs iedvesmojoši video stāsti par tētiem, kuri, neskatoties uz attiecību statusu ar savu bērnu mammām, ir un paliek brīnišķīgi tēti saviem bērniem. Lauris Bokišs, biedrības “Tēvi” nodarbību vadītājs un organizators, Aldis Kalniņš, zinātnes centra “Zili brīnumi” izveidotājs, un video operators Krists Spruksts – dalās pieredzē bērnu audzināšanā, skaidrojot, kādēļ tēva iesaiste un klātbūtne bērnu aprūpē ir būtiska arī tad, ja ģimene ir šķirta.

Šī gada kampaņa turpina jau pērn iesākto par līdzvērtīgāku abu vecāku iesaisti bērna ikdienā.

Par 2019. gada kampaņu "Tēt, esi unikāls!" tēva lomas stiprināšanai 

Labklājības ministrija sadarbībā ar vecāku organizāciju "Mammāmuntētiem.lv" un biedrību "Tēvi" šodien, 21. novembrī, atklāj informatīvu kampaņu "Tēt, esi unikāls!". Kampaņas mērķis ir stiprināt tēva lomu ģimenē un sabiedrībā, mazinot pastāvošos aizspriedumus un priekšstatus par sieviešu un vīriešu atbildības jomām un informējot par vecākiem pieejamajiem valsts atbalsta mehānismiem. 

Latvijā ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu bērna dzimšanas vai adopcijas gadījumā. Turklāt bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienu ilgu atvaļinājumu jeb paternitātes atvaļinājumu, ko piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. 

Labklājības ministrijas statistika un arī “Eurobarometer” 2018. gada jūnijā veiktā aptauja par darba un privātās dzīves līdzsvaru rāda, ka Latvijā bērna kopšanas atvaļinājumu galvenokārt izmanto sievietes – 63%. Tikai trešdaļa Latvijas tēvu ir izmantojuši vai apsver tēva atvaļinājuma izmantošanu. 31% nav domājuši vai plānojuši šādu iespēju izmantot, kas ir par 5% zemāks rādītājs nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs. Savukārt 9% nav zinājuši, ka viņiem ir iespēja izmantot atvaļinājumu. Latvijā kopš 2013. gada ir būtiski pieaudzis paternitātes pabalsta saņēmēju skaits – no 8785 līdz vairāk nekā 10 250 tēviem pērn, 2019. gada pirmajā pusgadā paternitātes atvaļinājumā devušies 5015 tēvi.

Lai mazinātu stereotipus par tradicionālajām dzimumu lomām sabiedrībā, kas joprojām ir viens no galvenajiem šķēršļiem sieviešu un vīriešu līdztiesībai ikdienā, un veicinātu tēvu iesaisti ģimenes dzīvē, kampaņas "Tēt, esi unikāls!" ietvaros ir izveidoti Latvijas tētu videostāsti. Tajos četri tēvi no Rīgas, Liepājas, Aizkraukles un Jelgavas dalās ar savu dzīves pieredzi un viedokli par tēva lomu ģimenē. 

2019. gada novembrī "Tēt, esi unikāls!" kampaņas ietvaros veiktā "Norstat" Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka katrs piektais aptaujātais vīrietis ar bērniem spēlēs un sarunās pavada mazāk par pusstundu kopīga laika dienā, savukārt aptaujāto sieviešu vidū tādu ir krietni mazāk – ir vien katra desmitā. Un tikai ceturtdaļa aptaujāto vecāku uzskata, ka ģimenei velta pietiekami daudz laika, – tā apliecina trešdaļa aptaujāto sieviešu un 20% vīriešu. Vīriešiem biežāk (52%) nekā sievietēm (44%) laika pavadīšanai ar bērniem un ģimeni traucē darbs un laika trūkums kopumā (vīriešiem – 49%; sievietēm – 42%). 

Video: Tēva Rolanda stāsts 

Video: Tēva Gata stāsts

Video: Tēva Kristapa stāsts

Video: Tēva Pētera stāsts