Noderīga informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem   

  Sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar bērniem

  Jautājumu gadījumos par pakalpojumu kvalitātes kontroli zvanīt Dzintrai Kanderei, tālr. 67021650.

  Jautājumu gadījumos par pakalpojumu saturu zvanīt Elvīrai Kursītei, tālr. 67021671.

  Neskaidrību gadījumos par pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu un parreģistrēšanu zvanīt Diānai Stankēvičai, tālr. 67782955, Jānim Jēkabsonam, tālr. 67021700.

  Labklājības ministrijas 07.12.2022. un 13.12.2022. organizētā vebināra “Komunikācija profesionālajā vidē" prezentācija

  Labklājības ministrijas 13.11.2019. semināra "Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūciju darbā" prezentācijas

   Labklājības ministrijas 06.11.2019. organizētā semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācijas

    Labklājības ministrijas 30.10.2019. semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācija

     Labklājības ministrijas 12.06.2019. semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācijas   

      Semināra 30.10.2018. „Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā” prezentācijas 

       Labklājības ministrijas 07.11.2018. un 14.11.2018. organizēto semināru "Aktualitātes  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā" prezentācijas 

        Semināra 08.11.2017. „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana" prezentācijas   

         Semināra 20.04.2017. „Aktuālie normatīvo aktu grozījumi un klientu drošības jautājumi valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” prezentācijas