Noderīga informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem   

Sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar bērniem

Jautājumu gadījumos par pakalpojumu kvalitātes kontroli zvanīt Dzintrai Kanderei, tālr. 67021650.

Jautājumu gadījumos par pakalpojumu saturu zvanīt Elvīrai Kursītei, tālr. 67021671.

Neskaidrību gadījumos par pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu un parreģistrēšanu zvanīt Diānai Stankēvičai, tālr. 67782955, Jānim Jēkabsonam, tālr. 67021700.

Labklājības ministrijas 07.12.2022. un 13.12.2022. organizētā vebināra “Komunikācija profesionālajā vidē" prezentācija

Labklājības ministrijas 13.11.2019. semināra "Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūciju darbā" prezentācijas

  Labklājības ministrijas 06.11.2019. organizētā semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācijas

   Labklājības ministrijas 30.10.2019. semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācija

    Labklājības ministrijas 12.06.2019. semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācijas   

     Semināra 30.10.2018. „Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā” prezentācijas 

      Labklājības ministrijas 07.11.2018. un 14.11.2018. organizēto semināru "Aktualitātes  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā" prezentācijas 

       Semināra 08.11.2017. „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana" prezentācijas   

        Semināra 20.04.2017. „Aktuālie normatīvo aktu grozījumi un klientu drošības jautājumi valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” prezentācijas