• Informācija darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti no Latvijas veikt darbu citā valstī


Darbinieks savu aizskarto tiesību aizsardzībai var vērsties gan tās valsts, uz kuru viņš ir nosūtīts veikt darbu, kompetentajā iestādē (parasti darba inspekcijā), gan savas valsts kompetentajā iestādē (Latvijas gadījumā – Valsts darba inspekcija).

Papildus darbinieki, kas ir nosūtīti uz citu valsti, savu aizskarto tiesību aizsardzībai nepieciešamības gadījumā var vērsties pēc konsultācijām vai palīdzības arī pie darbinieku pārstāvjiem attiecīgajā valstī.