Rekomendācijas speciālistiem par starpdisciplināras un starpinstitucionālas rīcības veicināšanu attiecībā uz cietušajiem bērniem un vardarbības lieciniekiem (Eiropas modeļa “Bērna māja” kvalitātes standarti)