Vietējā un ārvalstu adopcija:

Vecākā eksperte Jana Sīpola, tel.nr. 67782950, e-pasts: jana.sipola@lm.gov.lv

Vecākā eksperte Līga Rokjāne, tel.nr. 60008550, e-pasts: liga.rokjane@lm.gov.lv