Politikas mērķis:

  • Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū

Politikas rezultāti:

  • Nodarbinātības līmenis ir palielinājies līdz 80%, tajā skaitā, personām ar invaliditāti – līdz 50%
  • Ilgstošā bezdarba līmenis nepārsniedz 15% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam