Valsts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīvesvietā jeb princips “nauda seko klientam”

Rokasgrāmata par Eiropas Savienības fondu izmantošanu, lai īstenotu pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam:

Latvijas situācijai piemērots deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa apraksts (izstrādātājs - biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO).


    Papildu informācija: pētījumi, vadlīnijas, prezentācijas