Politikas mērķi:

  • nodrošināt vienlīdzīgas iespējas bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem
  • sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību

Politikas rezultāts:

  • palielinātas  iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimeniskā vidē un iegūt jaunu ģimeni
  • nodrošināti uz individuālām vajadzībām vērsti atbalsta pakalpojumi pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, veicinot pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā.
  • ieviestas agrīnas, efektīvas, sistēmiskas intervences bērnu un jauniešu attīstības un ģimenes labbūtības risku atpazīšanai un novēršanai.
  • veicināta speciālistu un sabiedrības izpratne bērnu labbūtības un tiesību aizsardzības jomā.
  • nodrošinātas bērnu pilnvērtīgas attīstības vajadzības un uzlabota bērnu aizsardzība no veselības un dzīvības apdraudējuma.

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.–2027. gadam