• Ministra birojs

  Ministra birojs

  Gatis Eglītis

  Ministrs
  Visi kontakti
 • Valsts sekretāra birojs

  Valsts sekretāra birojs

  Ingus Alliks

  Valsts sekretārs
  Visi kontakti
 • Bērnu un ģimenes politikas departaments

  Bērnu un ģimenes politikas departaments

  Ilze Kurme

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

  Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

  Māris Badovskis

  Departamenta direktors
  Visi kontakti
 • Darba tirgus politikas departaments

  Darba tirgus politikas departaments

  Imants Lipskis

  Departamenta direktors
  Visi kontakti
 • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde

  Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde

  Lauma Grafa

  Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās iestādes vadītāja
  Visi kontakti
 • Eiropas Savienības fondu departaments

  Eiropas Savienības fondu departaments

  Sarmīte Uzuliņa

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Finanšu vadības departaments

  Finanšu vadības departaments

  Inese Ķīse

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Grāmatvedības departaments

  Grāmatvedības departaments

  Tatjana Augule

  Direktors
  Visi kontakti
 • Iekšējā audita departaments

  Iekšējā audita departaments

  Ingūna Trūle

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Informācijas tehnoloģiju departaments

  Informācijas tehnoloģiju departaments

  Inese Barbare

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Juridiskais departaments

  Juridiskais departaments

  Dace Kļaviņa

  Juridiskā departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Komunikācijas nodaļa

  Komunikācijas nodaļa

  Aiga Ozoliņa

  Komunikācijas nodaļas vadītāja
  Visi kontakti
 • Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departaments

  Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departaments

  Ilze Skrodele-Dubrovska

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Personāla un dokumentu pārvaldības departaments
 • Sociālās apdrošināšanas departaments

  Sociālās apdrošināšanas departaments

  Sandra Stabiņa

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Sociālās politikas plānošanas un attīstības departaments

  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departaments

  Sanita Vasiļjeva

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departaments

  Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departaments

  Aldis Dūdiņš

  Departamenta direktors
  Visi kontakti
 • Starptautiskās sadarbības un ES politikas departaments

  Starptautiskās sadarbības un ES politikas departaments

  Ineta Tāre

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
 • LM īstenojamie projekti
  • ESF projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" 2015. gada novembris - 2022. gada decembris

   ESF projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" 2015. gada novembris - 2022. gada decembris

   Juris Cebulis

   Projekta vadītājs
   Visi kontakti
  • ESF projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 2015. gada aprīlis – 2023. gada decembris
  • ESF projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" 2015. gada decembris - 2022. gada decembris

   ESF projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" 2015. gada decembris - 2022. gada decembris

   Rita Strode

   Projekta vadītāja
   Visi kontakti
  • ESF projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" 2016. gada jūlijs – 2023.gada 31. decembris.

   ESF projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" 2016. gada jūlijs – 2023.gada 31. decembris.

   Baiba Stankēviča

   Projekta vadītājs
   Visi kontakti
  • ESF projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" 2015. gada decembris - 2018. gada decembris

   ESF projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" 2015. gada decembris - 2018. gada decembris

   Edīte Olupe

   Projekta vadītāja
   Visi kontakti
  • Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” (Nr. 10.1.3.0/18/TP/010)

   Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” (Nr. 10.1.3.0/18/TP/010)

   Inese Vilcāne

   Vecākais eksperts vienlīdzīgu iespēju jautājumos
   Visi kontakti
 • Projekts „Labklājības nozares IKT centralizācija”