Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas darbības uzsākšana plānota 2025. gada 1. jūnijā.

Brīvprātīgā darba informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas izveidota, lai attīstītu brīvprātīgā darba iespējas un veicinātu sabiedrības informētību un iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā, nodrošinot informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, tostarp nodrošinot personas reģistrēšanos Informācijas sistēmā.

Līdz Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas darbības uzsākšanai aicinām izmantot Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas nodrošinātās iespējas pieteikties brīvprātīgajam darbam brīvprātīgā darba misijās vai to organizēšanai.