Brīvprātīgā darba konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību brīvprātīgā darba politikas veidošanā un īstenošanā.

Brīvprātīgā darba konsultatīva padome savu darbību uzsāks 2024. gada 1. septembrī.

Brīvprātīgā darba konsultatīvās padomes uzdevumi ir šādi:

1) noteikt ikgadējos stratēģiskos darbības virzienus brīvprātīgā darba jomā;

2) koordinēt iesaistīto pušu sadarbību;

3) izstrādāt priekšlikumus brīvprātīgā darba politikas attīstībai un tās īstenošanai.

Brīvprātīgā darba konsultatīvās padomes darbību nodrošina Labklājības ministrija.

Brīvprātīgā darba konsultatīvās padomes sastāvs (Informācija tiks papildināta..)

Brīvprātīgā darba konsultatīvās padomes nolikums (Informācija tiks papildināta..)

Informācija par iespēju izvirzīt kandidātus pārstāvībai padomē (Informācija tiks papildināta..)

Konkurss „Biedrību un nodibinājumu izvirzīto pārstāvju atlase dalībai Brīvprātīgā darba konsultatīvajā padomē” (Informācija tiks papildināta..)