LR LM 2020/28-3-03/23ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/32-4-09/8ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību

Piegādātājs / izpildītājs
'Nords Porter Novelli' SIA
Līgumsumma
34500
LR LM 2020/32-4-09/21ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-12/16/TP
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 10.08.2020.
Iesniegšanas datums

Komunikācijas kampaņa par tēva lomu ģimenē

Piegādātājs / izpildītājs
'Fox Consulting' SIA
LR LM 2020/28-3-02/18
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/19
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par ģimenes asistenta pakalpojuma klātienes apmācību programmas satura izstrādi un apmācību īstenošanu

Piegādātājs / izpildītājs
'Sociālā atbalsta un izglītības fonds'
Līgumsumma
24603
LRLM 2020/28-3-03/14-ESF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/14ESF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par Latvijas augstskolu sociālā darba jomas studiju programmu izvērtējumu

Piegādātājs / izpildītājs
Biedrība 'QUALITAS'
LR LM 2020/28-3-03/13ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-12/10/TP
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/39-3-05/5ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 06.04.2020.
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-12/1/TP
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pasākuma 'Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai' starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienības, kas sastāv no SIA “Oxford Research Baltics” un SIA „Baltijas Konsultācijas”
Līgumsumma
48800
LR LM 2020/32-4-09/3ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 25.03.2020.
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/02ESF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums