Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  LR LM 2022/28-3-03/19
  Izsludināts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-03/14ESF
  Izsludināts
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 16.05.2022.
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-02/18
  Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-03/17ESF
  Izsludināts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Veselības apdrošināšanas polišu iegāde

  Paredzamā līgumcena
  2330655.6
  LR LM 2022/28-3-02/11
  Izsludināts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-03/9ESF
  Uzsākta līguma slēgšana
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-03/07ESF
  Izbeigts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Privileģēto kontu uzraudzības (PAM) sistēmas piegāde un uzstādīšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  'OptiCom' SIA
  Līgumsumma
  38500
  LR LM 2022/28-3-03/08ERAF
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevencijas pasākumu īstenošana

  Piegādātājs / izpildītājs
  Sociālais uzņēmums Centrs Dardedze SIA
  Līgumsumma
  57845
  LR LM 2022/28-3-02/5
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-02/6
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-02/ 6
  Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Mobilo telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  'BITE Latvija' SIA
  Līgumsumma
  6000
  LR LM 2022/28-3-02/4
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-03/03ESF
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Tehniskās specifikācijas izstrāde Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmai

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Corporate Consulting' SIA
  Līgumsumma
  14800
  LR LM 2022/28-3-03/2/ERAF
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2022/28-3-04/1
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Par trīs periodiskā izdevuma numuru izstrādi 2022. - 2023.gadā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Latvijas sociālo darbinieku biedrība'
  Līgumsumma
  27840
  LR LM 2021/28-3-03/39ESF
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgiem bērniem (pakalpojums dzīvesvietā) nodrošināšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Bērnu un pusaudžu resursu centrs' SIA
  Līgumsumma
  989817.39
  LR LM 2021//30-2-02/40
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2021/28-3-03/41ESF
  Izbeigts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Par ikgadējo komunikācijas aktivitāšu organizēšanu 2022. - 2023.gadā.

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Sabiedrības informēšanas centrs' SIA
  Līgumsumma
  85688
  LR LM 2021/28-3-03/38ESF
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējums

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Aptauju Centrs' SIA
  Līgumsumma
  17756
  LR LM 2021/30-2-07/37/EAFVP
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2021/30-2-07/36/EAFVP
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  LR LM 2021/30-2-07/35/EAFVP
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums