LR LM 2021/28-3-02/2
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/1ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/26ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 30.12.2020.
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/27ESF
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 14.01.2021.
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/24ESF
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 14.01.2021.
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/23ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana 2020. - 2021.

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'Konsorts' un SIA 'Confide'
Līgumsumma
16700
LR LM 2020/32-4-09/8ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mācības sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Piegādātājs / izpildītājs
RESURSU CENTRS CILVĒKIEM AR GARĪGIEM TRAUCĒJUMIEM 'ZELDA'
Līgumsumma
143704
LRLM2020/28-3-02/22ESF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību

Piegādātājs / izpildītājs
'Nords Porter Novelli' SIA
Līgumsumma
34500
LR LM 2020/32-4-09/21ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Informatīvās kampaņas par iekļaujošo nodarbinātību īstenošana

Piegādātājs / izpildītājs
'P.R.A.E. SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS' SIA
LR LM 2020/28-3-12/16/TP
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 10.08.2020.
Iesniegšanas datums

Komunikācijas kampaņa par tēva lomu ģimenē

Piegādātājs / izpildītājs
'Fox Consulting' SIA
LR LM 2020/28-3-02/18
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/19
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mācības sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām

Piegādātājs / izpildītājs
'Centrs Dardedze' Nodibinājums
Līgumsumma
101306.97
LR LM 2020/28-3-03/20 ESF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 16.07.2020.
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par ģimenes asistenta pakalpojuma klātienes apmācību programmas satura izstrādi un apmācību īstenošanu

Piegādātājs / izpildītājs
'Sociālā atbalsta un izglītības fonds'
Līgumsumma
24603
LRLM 2020/28-3-03/14-ESF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/14ESF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par Latvijas augstskolu sociālā darba jomas studiju programmu izvērtējumu

Piegādātājs / izpildītājs
Biedrība 'QUALITAS'
LR LM 2020/28-3-03/13ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-02/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-12/9/TP
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai

Piegādātājs / izpildītājs
'Gaišo domu platforma' Biedrība
LRLM2020/28-3-02/7
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 01.04.2020.
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-12/10/TP
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-12/6/TP
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums