Paplašinātā meklēšana
LR LM 2021/28-3-03/19ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/22ERAF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-02/18
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 17.07.2021.
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/16ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021//28-3-03/20ESF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 19.07.2021.
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/17TP
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/15TP
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/13/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Veselības ekonomikas asociācija'
Līgumsumma
93500
LR LM 2021/28-3-03/15ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

NICHD intervēšanas protokola pielāgošana

Piegādātājs / izpildītājs
DACE LANDMANE
Līgumsumma
14876.03
LR LM 2021/28-3-03/14
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/8ESF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 17.06.2021.
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/11
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/10
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LRLM2021/28-3-04/9
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījums par ģimenes asistenta efektivitāti atbalsta nodrošināšanā ģimenēm

Piegādātājs / izpildītājs
'Baltic Institute of Social Sciences' Nodibinājums
Līgumsumma
69950
LR LM 2021/28-3-03/3 ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai

Piegādātājs / izpildītājs
'Gaišo domu platforma' Biedrība
Līgumsumma
40178.6
LR LM 2021//28-3-02/7
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 15.04.2021.
Iesniegšanas datums
LRLM2021/28-3-03/6ESF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 30.03.2021.
Iesniegšanas datums

Informatīvā kampaņa par sociālā darba lomu un vietu pašvaldībā

Piegādātājs / izpildītājs
'LEAD. Korporatīvā komunikācija' SIA
Līgumsumma
69290
LR LM 2021/28-3-03/5ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevencijas pasākumu īstenošana

Piegādātājs / izpildītājs
'Centrs Dardedze' Nodibinājums
Līgumsumma
57801.2
LR LM 2021/28-3-02/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-02/2
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2021/28-3-03/1ESF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LR LM 2020/28-3-03/26ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 30.12.2020.
Iesniegšanas datums
LR LM2020/28-3-12/29/TP
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par mācību īstenošanu sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem

Piegādātājs / izpildītājs
SD ĢB metodikas mācības grupa
Līgumsumma
192114
LR LM 2020/28-3-03/27ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 14.01.2021.
Iesniegšanas datums