• Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

Lai veicinātu valsts sociālā darba politikas attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, kā arī sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā, ar Labklājības ministra rīkojumu 2006. gada 28. augustā tika izveidota Sociālā darba speciālistu sadarbības padome (turpmāk - SDSSP).

SDSSP ir konsultatīva institūcija, kura izveidota, lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, tādējādi sekmējot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā.

SDSSP sastāvā darbojas valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

2018. gada 19. septembrī notika kārtējā SDSSP sēde, kuras laikā tiks apstiprināts SDSSP nolikums ar grozījumiem.