• Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

Lai veicinātu valsts sociālā darba politikas attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, kā arī sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā, ar Labklājības ministra rīkojumu 2006. gada 28. augustā tika izveidota Sociālā darba speciālistu sadarbības padome (turpmāk - SDSSP).

SDSSP ir konsultatīva institūcija, kura izveidota, lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, tādējādi sekmējot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā.

SDSSP sastāvā darbojas valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā SDSSP dalībnieku sastāvs ir mainījies, 2019. gada 19. augustā tika izdots jauns Labklājības ministra rīkojums „Grozījums Labklājības ministrijas 2018. gada 14. februāra rīkojumā Nr.13 “Par Sociālā darba speciālistu sadarbības padomi", kurā iekļauts aktuālais dalībnieku sastāvs.

2018. gada 19. septembrī notika kārtējā SDSSP sēde, kuras laikā tiks apstiprināts SDSSP nolikums ar grozījumiem.