Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana ir noteikts kā horizontāls princips visās ES fondu atbalsta jomās. Programmu sagatavošanā, īstenošanā un uzraudzīšanā ir  jāveic darbības, lai novērstu jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Visā ES fondu sagatavošanā un īstenošanā jo īpaši ņem vērā nepieciešamību nodrošināt piekļuves iespējas personām ar invaliditāti. No ES fondiem būtu jāatbalsta tikai tādas darbības, kas mazina segregāciju vai atstumtību, un, finansējot infrastruktūru, būtu jānodrošina pieejamība personām ar invaliditāti.

Ja esi konstatējis, ka ES fondu atbalstītā darbība neatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un Apvienoto Nāciju organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām un ir konstatēti horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" iespējami pārkāpumi, lūdzu aizpildi zemāk esošo veidlapu. Lūdzu norādīt visu jūsu rīcībā esošo informāciju, lai varam identificēt projektu un veikt atbilstošu sūdzības izvērtējumu.

Papildus norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā” sūdzības izskatīšanu un lēmumu pieņem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), līdz ar ko saņemtā sūdzība izvērtēšanai tiks nosūtīta CFLA un informācijai Tieslietu ministrijai un atbilde uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju tiks sniegta pēc sūdzības izvērtēšana un lēmuma pieņemšanas 1 mēneša laikā.

Informācija par iespējamo pārkāpumu

Maksimums 1 failu. 20 MB limits Atļautie veidi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip, edoc.