att.

Konference "Iekļaujošs dizains 2018: domā, plāno, veido ikvienam"
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
(C, D konferenču zāle).

18.oktobrī norisinājās Labklājības ministrijas organizētā konference “Iekļaujošs dizains 2018: domā, plāno, veido ikvienam”, kurā apvienojās eksperti no Latvijas un Ziemeļvalstīm - ES fondu finansējuma saņēmēji, politikas veidotāji, pētnieki, dizaineri, arhitekti, plānotāji, lietotāji un praktiķi - visi, kas interesējas par sasniegumiem un pielietojumiem iekļaujošā dizaina jomā, kas vērsti uz būvētās vides un IKT pieejamību ikvienam.

Konferencē diskutējām par nākotnes iespējām iekļaujošam dizainam, pētniecībai un politikas veidošanai. Konferencē uzsvērām iekļaujošā dizaina kā stratēģijas vērtību un rādījām gan Latvijas, gan Ziemeļvalstu piemērus. Konferencē diskutējām par to, kur šobrīd atrodamies attiecībā uz pieejamību Latvijā, kas būtu darāms tālāk, kā iedzīvināt iekļaujošā dizaina idejas un vērtības, lauzt stereotipus. Meklējām risinājumus kā padarīt iekļaujošu dizainu par pašsaprotamu lietu, lai ikvienam mūsu sabiedrībā būtu vienlīdzīgas iespējas ar citiem piedalīties visās dzīves norisēs.

Konferences prezentācijas pieejamas šeit: 

Anete Ilves, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece.

“Vides pieejamība – vai tiešām tik grūti?” 

Sigrid SkavlidNorvēģijas Bērnu, jauniešu un ģimenes lietu direktorāta Līdztiesības departamenta vecākā padomniece.

“Norvēģijas paveiktais darbs pieejamības jomā”(angļu val.) 

Gunta Anča - Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja.

“Pieejamība kā iekļaujošs faktors cilvēku ar invaliditāti tiesību nodrošināšanā” 

Christian Hellevang, Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāvis.

 

“Sadarbība tīklā, lai veicinātu iekļaujošu dizainu Norvēģijā” (angļu val.) 

Anna Kjersti Haga – Sandnes pašvaldības pārstāve (Norvēģija)

 “Sadnes pašvaldība”(angļu val.)

Barbara Ābele, Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozares profesore.

“PF “pret” CV.  Portfolio piemērotība cilvēka ar invaliditāti personības un prasmju atspoguļojumam”

G. Anthony Giannoumis, Oslo Metropolitēna universitāte (OsloMet) Datorzinātņu dizaina departamenta profesora asistents un starptautisks pētnieks

”Informācijas universālā dizaina konceptualizācija” (angļu val.) 

Regont Kurtishi, OsloMet Datorzinātņu dizaina departamenta maģistratūras absolvents, universālā dizaina neatkarīgais eksperts

“IKT universālais dizains – pieredze, tēzes un IKT universālā dizaina ideja Norvēģijā” (angļu val.)  un video 

Visvaldis Sarma, “SARMA&NORDE Arhitekti”, arhitekts

“Empātiskas izpratnes attīstīšana - iekļaujoša dizaina pamatelements” 

Katherina Bōgelsack un Sven Michaelis, Norvēģijas kartēšanas iestādes vecākie inženieri

“Norvēģijas kartēšana – pieejamības statusa reģistrēšanas un apsekojuma metode” (angļu val.) 

Kaspars Kalvītis, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons", projekta vadītājs

”Sabiedriskā aktivitāte Mapeirons un kultūrvēsturisko apkaimju pieejamība” 

Ieva Kustova, VAS "Latvijas dzelzceļš”, Komunikācijas un starptautisko attiecību direktores vietniece

“Vides pieejamības attīstība vēsturiskajā dzelzceļa infrastruktūrā” 

Lena Mellbladh, Boras pilsētas domes pieejamības konsultante (Zviedrija)

Ingegerd Eriksson, Boras pilsētas domes kvalitātes un attīstības vadītāja (Zviedrija)

 

“Boras pilsētas pieredze, atbalstot un veicinot universālo dizainu un pieejamības datu bāzes izveidi” prezentācijas - 1 2 3 un  (video)

Ieva Andžāne, Mākslas muzejs Rīgas biržas pārstāve

“Pieejamība muzejā. Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA piemērs” 

Rūta Mežavilka, Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv"

 

“Dzirdes telpa” 

Inese Vilcāne, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte

“Vienlīdzīgas iespējas Eiropas Savienības struktūrfondos” 

att

Konferences informācija angļu valodā pieejama ŠEIT 

Vairāk informācijas par konferences norisi: 

Inese Vilcāne
Telefons: +371 64331836
ID2018@lm.gov.lv

Anna Grīnberga
Telefons: +371 67021689
ID2018@lm.gov.lv

att.