Pakalpojumus sniedz pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu. Valsts piedalās ar līdzfinansējumu 50 procentu apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanā un aprīkošanā to izveidošanas gadā, kā arī piedalās ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā 50 procentu apmērā no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

Tiesības uz līdzfinansējumu ir pakalpojuma sniedzējam, kurš ir reģistrējies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā vai izslēgts no tā, ir iesniedzis šajos noteikumos paredzētos dokumentus un atbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, atbilstoši Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumiem Nr. 829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu".

Līdzfinansējuma apmērs ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā 2024. gadā ir :

  • 8,69 euro par vienu klientu dienā
  • ERAF līdzekļu ietvaros izveidotajām grupu mājām -  17,37 euro par vienu klientu dienā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" ietvaros izveidotas 5 grupu mājas:

  • Rīgas reģionā - Nodibinājuma "Fonds "Kopā"" grupu māja;
  • Latgales reģionā - Daugavpils pilsētas SLP grupu māja;
  • Zemgales reģionā - Jelgavas SLP grupu māja;
  • Kurzemes reģionā - Liepājas PD SD grupu māja;
  • Vidzemes reģionā - VSAC "Vidzeme" filiāles "Rūja" grupu māja.