Bērna piedzimšanas pabalsts

Lai atbalstītu jaundzimušo ģimenes, valsts izmaksā vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu, ko ir tiesības saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs. To piešķir:

  • vienam no bērna vecākiem vai cilvēkam, kurš paņēmis aizbildnībā bērnu līdz viena gada vecumam;
  • vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu vai arī no aizbildniecības nodibināšanas dienas.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro par katru piedzimušo bērnu.

Pieprasot bērna piedzimšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

  • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
  • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;
  • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu.
  • pabalstu var pieprasīt viena gada laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Ja šis laiks ir nokavēts - pabalstu diemžēl neizmaksā.

Detalizētāka informācija:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/berna-piedzimsanas-pabalsts.