Lai atbalstītu jaundzimušo ģimenes, valsts izmaksā vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu, ko ir tiesības saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru var saņemt:

  • viens no vecākiem par katru dzimušo bērnu;
  • aizbildnis, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro par katru piedzimušo bērnu.

Pieprasot bērna piedzimšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

  • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
  • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
  • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu.
  • pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nepiešķir.

Detalizētāka informācija