Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Obligātās veselības pārbaudes karte

Aptauja par veselības stāvokli

1.pielikums. Veidlapa. Akts par nelaimes gadījumu darbā.

2.pielikums. Veidlapa. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā cietušajam nodarbinātajam vai cita

3.pielikums. Nelaimes gadījumā cietušo ķermeņu daļu klasifikācija.