Politikas mērķi:

  • Turpināt paaugstināt finansiālo atbalstu iedzīvotājiem sociālās aizsardzības sistēmas ietvaros
  • Sekmēt, ka sociālās apdrošināšanas sistēma ir noturīga un finansiāli ilgtspējīga

Politikas rezultāts:

  • Panākt, ka jaunpiešķirto pensiju vidējais atvietojuma līmenis 2027. gadā nav mazāks kā 40% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam