• Politikas plānošanas dokumenti

Koncepcija par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu

  Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas uzlabošanā

   • Tiesību akti

   Likumi: 

   Ministru kabineta noteikumi: