Politikas mērķis:

  • Nodrošināt vienotas brīvprātīgā darba politikas izstrādi un koordinēšanu, veicinot vienotu brīvprātīgā darba izpratni, kā arī nodrošināt normatīvā regulējuma aktualizāciju un izmaiņu veikšanu brīvprātīgā darba ekosistēmas pilnveidei.

Politikas rezultāts:

  • Veicināta brīvprātīgā darba attīstība un sabiedrības līdzdalība.