Darbs ārzemēs 

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viena no četrām Eiropas Savienības (ES) pamatbrīvībām, kas ietilpst vienotā ES tirgus pamatā. Ikvienam Latvijas, kā ES dalībvalsts   pilsonim, ir tiesības strādāt, studēt, ceļot, pieteikties darbā kādā no ES dalībvalstīm. Turklāt šīs tiesības īstenojamas saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus piemēro attiecīgās  ES dalībvalsts pilsoņiem. Vairāk informācijas par tiesībām, strādājot citā ES dalībvalstī šeit.

Informāciju par nodarbinātības iespējām citās ES dalībvalstīs iespējams iegūt:

 • izmantojot EURES (Eiropas Nodarbinātības dienestu un darba mobilitātes tīkls) piedāvātos pakalpojumus. EURES interneta vietnē pieejama informācija par nodarbinātības iespējām, dzīves un darba apstākļiem ES dalībvalstīs, tai skaitā informācija par aktuālajām vakancēm, darba tirgus situāciju, sociālo nodrošinājumu, apdrošināšanu u.c. aktuāliem jautājumiem;
 • vēršoties pie EURES konsultantiem NVA reģionālajos konsultatīvajos centros. EURES konsultanti sniedz aktuālu, precīzu un visaptverošu informāciju par dzīves un darba apstākļiem ES dalībvalstīs. EURES konsultantu apmeklētāju pieņemšanas laiki, reģionālo filiāļu adreses un kontakti pieejami NVA interneta vietnē;
 • izmantojot licencētu darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju piedāvātos pakalpojumus. Ar komersantu sarakstu, kas saņēmuši  NVA izsniegto licenci iespējams iepazīties NVA interneta vietnē;
 • iepazīstoties ar  sludinājumiem Latvijas un ārvalstu laikrakstos un vakanču portālos;
 • apmeklējot NVA rīkotos vakanču gadatirgus.

Pirms darba uzsākšanas kādā no ES dalībvalstīm, ieteicams noskaidrot:

 • cik uzticams ir potenciālais darba devējs (vai ierodoties atbilstošais darbs patiešām tiks nodrošināts);
 • dokumentu sagatavošanas un noformēšanas procedūru valstī, kurā plānots strādāt (darba līguma noformēšana u.c.);
 • darba veikšanai nepieciešamās valodas zināšanas;
 • piedāvātā darba apstākļus;
 • nepieciešamo iztikas minimumu, piekļuvi veselības aprūpei;
 • dzīves apstākļus, dzīvesvietu un klimatu;
 • vai iegūtā izglītība tiek atzīta izvēlētajā valstī.

Darba zaudēšana kādā no ES dalībvalstīm

 • Bezdarbnieka pabalsts pēc iespējās nekavējoties jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā persona pēdējo reizi bijusi nodarbināta.
 • Ja pēc bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas citā ES dalībvalstī, persona vēlas atgriezties Latvijā un meklēt darbu šeit vai citā ES dalībvalstī, tā var kompetentajai iestādei, kura piešķīrusi pabalstu, pieprasīt U2 dokumentu un turpināt saņemt šīs valsts piešķirto pabalstu līdz 3 vai 6 mēnešiem.
 • Pēc darba attiecību pārtraukšanas citā ES dalībvalstī, šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei jāpieprasa U1 dokuments, kurā būs norādīti personas nodarbinātības un apdrošināšanas periodi šajā valstī.
 • Ja persona bijusi nodarbināta citā ES dalībvalstī, tad pieprasot bezdarbnieka pabalstu Latvijā, iesniegumā bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai ir jānorāda nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese, nodarbinātības sākuma un beigu datums, apdrošināšanas numurs nodarbinātības valstī.

Plašāku informāciju par bezdarbnieka pabalstu shēmām ES dalībvalstīs pieejama Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) interneta vietnē.

Informējiet savus draugus un ģimeni par nākamo darba devēju un atstājiet precīzu uzturēšanās vietas adresi! Mājās atstājiet jaunāko fotogrāfiju un pases kopiju! Nodrošinieties ar papildus finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem! Noskaidrojiet Latvijas vēstniecības adresi konkrētajā ES dalībvalstī!