2019.gada 17.aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām.

Pilns direktīvas teksts atrodams šeit:

Lai pārņemtu direktīvas prasības, Labklājības ministrija sadarbībā ar citām līdzatbildīgajām ministrijām izstrādājusi jaunu likumu “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums”. Likumprojekts pieņemts Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija sēdē un par to vēl ir jālemj un jānobalso Saeimai.

Likums stāsies spēkā no 2025.gada 28.jūnijā. Līdz ar to no minētā datuma Eiropas Savienības iekšējā tirgū, t.sk. Latvijā, noteiktās jomās varēs izplatīt un sniegt tikai piekļūstamas preces un pakalpojumus (t.i., lietojami vairāk kā ar vienu sensoro kanālu):

  • Universāldatori (piem., datori, planšetes, viedtālruņi) un to operētājsistēmas;
  • Pašapkalpošanās termināļi (piem., bankomāti, biļešu automāti, rindas kārtas numuriņu automāti u.c.);
  • E-grāmatas un to E-lasītāji;
  • Banku pakalpojumi;
  • E-komercija (t.i., iepirkšanās internetā);
  • 112 tālrunis;
  • Publiskie iepirkumi;
  • Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu pasažieru pārvadājumu elementi (piem., tīmekļvietnes, mobilās lietotnes, elektroniskās biļetes, pārvadājumu pakalpojumu informācija (tostarp reāllaika ceļošanas informācijas), interaktīvi pašapkalpošanās termināļi);
  • Patērētāju galiekārtas elektronisko sakaru pakalpojumiem (piem., rūteri,  modemi) un elektronisko sakaru pakalpojumi;
  • Patērētāju galiekārtas audiovizuālo mediju pakalpojumiem un audiovizuālo mediju pakalpojumi (piem., elektroniskie raidījumu apraksti, subtitri, audioapraksti, hibrīdtelevīzija, tīmekļvietnes u.c..).

Tādējādi cilvēki ar redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēki, cilvēki ar uztveres īpatnībām, lasīšanas grūtībām, autiskā spektra traucējumiem, kā arī cilvēki ar viegliem vai pārejošiem funkcionēšanas ierobežojumiem (piemēram, nedaudz pasliktināta redze vai dzirde, vājums rokās, grūtības saredzēt vai sadzirdēt spožā saulē vai trokšņaina fona apstākļos u.c.) varēs ērtāk lietot minētās preces un pakalpojumus.