•  Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2015. un 2016. gadā (padziļinātās tēmas – veselības aprūpe un mājokļa pieejamība)
  • Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2012., 2013. un 2014.gadā (padziļinātā tēma - parādsaistības)
  • 1999. – 2002. Sociālās politikas pētījumu rezultāti