Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2017. gadā (padziļinātā tēma - nevienlīdzība sabiedriskā transporta pieejamības jomā) (4. izvērtējums)  

Ikgadējs rīcībpolitikas izvērtējums

Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2015. un 2016. gadā (padziļinātās tēmas – veselības aprūpe un mājokļa pieejamība)

Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2012., 2013. un 2014. gadā (padziļinātā tēma - parādsaistības).

1999. – 2002. Sociālās politikas pētījumu rezultāti