Statuss:
Īstenošanā

 

„Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”, Projekts Nr. 9.2.2.2./16/I/001