Statuss:
Noslēdzies

 

"Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide", Projekts Nr. 9.2.2.2./16/I/001