Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) mērķis:

materiālās nenodrošinātības mazināšana vistrūcīgākajām personām, sniedzot pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību, kā arī nodrošinot iespēju piedalīties papildpasākumos sociālās atstumtības mazināšanai

Programmas mērķa grupa:

Mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka mājsaimniecība:

  • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • ir nonākusi krīzes situācijā;
  • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, un tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 288 euro.
Programmas darbības:
  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegāde un transportēšana uz partnerorganizāciju uzglabāšanas vietām;
  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšana un izdalīšana mērķa grupai, to apvienojot ar papildpasākumu īstenošanu;
  • tehniskās palīdzības darbības.
Programmas finansējums: Programmas kopējais finansējums 38 280 000 eiro, tostarp:
  • 32 538 000 euro Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums (90 %);
  • valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 eiro (10 %);
  • papildu valsts budžeta finansējums 2 126 666 eiro.

Atbalsta komplektu izdali visā Latvijas teritorijā un papildpasākumus nodrošina 25 partnerorganizācijas (NVO, reliģiskās organizācijas, pašvaldību sociālie dienesti) vairāk nekā 400 atbalsta saņemšanas vietās. Ar ESF + programmas atbalstu 29 zupas virtuvēs tiek izsniegtas gatavās maltītes.