Valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanai iespējams izmantot elektronisko tabulu redaktoru Microsoft Office Excel vai atvērtā koda programmatūru OpenOffice (sākot no versijas 3.1.), dokumentu saglabājot xls datnes formātā.