Vardarbības kampaņa

Labklājības ministrija īsteno sociālu kampaņu “Vardarbībai patīk klusums. Neklusē!”, lai mazinātu sabiedrības iecietību pret vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē, kā arī aicinātu līdzcilvēkus vardarbības gadījumā nebūt vienaldzīgiem un ziņot par to policijā.

Latvija ir viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurā vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir īpaši izplatīta. Kopumā 30% sieviešu Latvijā, kuras ir bijušas attiecībās, ir piedzīvojušas vardarbību no intīmā partnera puses. Latvijas sabiedrība joprojām ir augsts iecietības līmenis pret vardarbību ģimenē. 25% sabiedrības uzskata, ka vardarbība ģimenē ir privāta lieta un tā nav sodāma rīcība.

Vardarbība lielākoties notiek starp laulātajiem jeb partneriem, kā arī citiem radiniekiem un personām, ar kuriem cietušais dala kopīgu mājsaimniecību. Pēc Labklājības ministrijas datiem 2022. gadā pieaudzis visu vardarbības veidu gadījumu skaits, īpaši attiecībā uz bērnu seksuālo izmantošanu, tomēr dominējošais vardarbības veids ir emocionālā vardarbība. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 2022. gadā saņēmuši 726 pilngadīgi cietušie, no tiem 690 sievietes un 36 vīrieši. Dati rāda, ka 87% gadījumos vardarbības veicējs ir bijis vīrietis.  

Kampaņā “Vardarbībai patīk klusums. Neklusē!” Labklājības ministrija informē sabiedrību par to, kā atpazīt vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē, vienlaikus aicinot līdzcilvēkus runāt un rīkoties, ja vardarbība pamanīta. Kampaņas ietvaros ar dažādiem informatīvajiem materiāliem, video sižetiem un digitālajiem stendiem tiks veicināta sabiedrības izpratne par vardarbību un tās dažādajiem aspektiem.

Ja esi cietis no vardarbības ģimenē, neklusē, bet rīkojies – vērsies pēc palīdzības!

110 – policijas tālrunis

116123 – diennakts bezmaksas krīžu tālrunis

116006 – bezmaksas atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem, katru dienu no plkst. 12.00-22.00, kā arī iespējams sazināties čata platformā – mājaslapā www.cietusajiem.lv

Plašāku informāciju par vardarbības atpazīšanu, atbalsta un palīdzības iespējām varat iegūt vēršoties:

Ja nepieciešams atbalsts un palīdzība vardarbīgas uzvedības mazināšanai, lūdzu – vērsies pēc palīdzības savas pašvaldības sociālajā dienestā vai mācību centrā MKB macibucentrsmkb@inbox.lv